Projekty

Drugi kwartał prac zakończony

Przez okres drugiego kwartału 2023 roku kontynuowano wykonanie subwarstwy tłucznia, na której montowano tor kolejowy na podkładach drewnianych, jak i strunobetonowych. Na części torowiska wykonano balastowanie tłucznia oraz systematycznie po tej czynności tor jest regulowany w planie i profilu do projektowanej osi….

Czwarty kwartał prac zakończony

W czwartym kwartale 2022 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” wykonawca robót budowlanych firma Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie rozpoczęła II etap prac na kolejnym odcinku inwestycji. W ramach…

Kolejny kwartał prac zakończony

W trzecim kwartale 2022 roku roboty były skupione głównie na montażu rusztu torowego wraz z rozjazdami, który to jest już wykonany niemal w całości na całym odcinku robót. Systematycznie wykonywano balastowanie torów m.in przy użyciu wąskotorowych wagonów…

Podpisano umowy na realizację kolejnego odcinka inwestycji pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”

W dniu 20 września br. podpisano z Zarządem Województwa Podkarpackiego Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Obecnie całkowita kwota dofinansowania kosztów…

Zakończony kolejny etap prac

W czerwcu br. zakończony został kolejny kwartał rzeczowej realizacji inwestycji. W drugim kwartale 2022 roku, po okresie stagnacji w okresie zimowym rozpoczęto roboty związane z wykonaniem ulepszonego podłoża podtorza. W miarę postępu robót wykonywano odmulenie rowów odwodnieniowych….

Kolejny etap prac zakończony

W marcu 2022 roku zakończył się kolejny etap prac w ramach realizacji projektu. W dalszym ciągu trwały prace w zakresie robót rozbiórkowych, dotyczących demontażu istniejących nawierzchni torowych. Materiały z rozbiórki przewieziono na plac przyobiektowy oraz ułożono w stosy….

Facebook
Instagram