Wieża Ciśnień

Posłuchaj informacji na temat Wieży Ciśnień:

PL: Na stacji kolejowej w Kańczudze, niemalże naprzeciwko budynku dworcowego, po wschodniej stronie torowisk, zachował się także budynek wieży ciśnień z 1904 r. Piętrowy, ze ścianami o konstrukcji z muru pruskiego i dwuspadowym dachem z dachówki ceramicznej zakładkowej. Pomiędzy torami szlakowymi nr 1 i 2 zachował się obrotowy żuraw, służący do nawadniania parowozów. Żuraw zasilany był z dwóch zbiorników o pojemności 12,4 m3, umieszczonych w wieży ciśnień. Zbiorniki nitowane wsparte na stalowych dźwigarach. Wodę podawała pompa Worthingtona, uruchamiana parą wodną z parowozu. Później zainstalowano silnik elektryczny, który napędzał pompę. W torze nr 1 na wysokości wieży ciśnień znajdował się kanał oczystkowy.

EN: At the railway station in Kańczuga, almost on the opposite of the station building, on the eastern side of the tracks, a water tower building from 1904 has also been preserved. It is two-storey building with timbered framing and a gable roof made of interlocking ceramic tiles. A slewing crane, used to irrigate steam locomotives, has been preserved between lines 1 and 2. The crane was powered from two tanks with a capacity of 12.4 m3, that were located in the water tower. Riveted tanks were supported on steel girders. Water was supplied by a Worthington pump, activated by steam from the steam locomotive. Later an electric motor was installed to drive the pump. On line 1, at the level of the water tower, there was a cleaning canal.

Facebook
Instagram