Zakończono ostatni kwartał prac I etapu rewitalizacji linii kolei wąskotorowej, prace II etapu w trakcie realizacji

W marcu br. zakończony został I etap prac w ramach w/w projektu na odcinku 13,01 km z Dynowa do Jawornika Polskiego, który realizowany był od września 2021 roku. W ramach prac wykonanych na tym etapie w I kwartale 2023 roku zabudowano dwa kozły oporowe na końcu stacji Dynów – jeden na zakończeniu linii kolejowej oraz drugi jako element ekspozycji historycznej. Dokonano ostatecznego uzupełnienia pryzmy podsypki tłuczniowej po czym przystąpiono do ostatecznej regulacji w planie i profilu torów i rozjazdów, po tych pracach systematycznie wykonywano oprofilowanie podsypki. Roboty w  I kwartale 2023 poza tym były związane również z pracami o charakterze wykończeniowym, porządkowym oraz estetycznym.

Równocześnie w związku z poprawą warunków atmosferycznych, trwają prace w ramach II etapu rewitalizacji kolei wąskotorowej. Kontynuowano wykonywanie stabilizacji chemicznej podtorza, systematycznie były wykonywane roboty o charakterze odwodnieniowym torowiska – w formie ziemnych rowów otwartych oraz ciągi z korytkami betonowymi. Przystąpiono również do zasypywania subwarstwy tłucznia na odcinku Łopuszka Mała-Manasterz, po czym rozpoczęto montaż toru od strony Łopuszki Małej.

Facebook
Instagram