Tunel w Szklarach

Posłuchaj informacji na temat Tunelu w Szklarach

Kilka ciekawostek o tunelu… Tunel kolei wąskotorowej w Szklarach jest nie tylko imponującym dziełem inżynieryjnym, ale również unikalnym na trasie, będącym jedynym w Polsce i najdłuższym w Europie tunelem na liniach kolei wąskotorowych.

Położony jest na odcinku między kilometrami: 35.323,83 a 35.923,2 na zboczach Szklarskiej Góry, której szczyt znajduje się na wysokości 362 m n.p.m. na terenie Pogórza Dynowskiego. Projekt tunelu wykonał pod koniec XIX w. starszy inżynier Maurycy Machalski, zatrudniony w Krajowym Biurze Kolejowym we Lwowie. Długość tunelu od wlotu wynosi 602 m. Sztolnia dolna (spągowa) wykonana została w okresie pomiędzy 23 lutego 1903 r. do 14 lutego 1904 r. Obudowę tunelu zrealizowano w okresie od 25 maja 1903 do 1 maja 1904 r. Wlot i wylot tunelu w postaci betonowego portalu połączonego ze skrzydłami betonowymi, spełniającymi rolę murów oporowych. Górotwór otaczający tunel zbudowany jest z piaskowca, poprzedzielanego warstwami łupków marglisto-ilastych. Grubość jest różna od 9 metrów przy wlocie do 37 m w rejonie km 35,57 – przy środku tunelu. Obudowę tunelu wykonano z piaskowca a sklepienia wykonano z kamienia i z prefabrykowanych bloków betonowych. W obudowie tunelu wykonano zagłębienia – nyże – po 11 po każdej ze stron tunelu. Każda nyża miała szerokość 2 metrów i 2,10 m wysokości. Dla odprowadzania wód wykonano sączki, których zadanie polegało na sprowadzaniu wody do wnętrza tunelu, która spływała do kanału odwadniającego.

Ten niezwykły tunel to nie tylko techniczne osiągnięcie, ale również część bogatej historii i krajobrazu, który zapewnia niezapomniane wrażenia podróżującym koleją wąskotorową z Przeworska do Dynowa.

Facebook
Instagram