Czwarty kwartał prac zakończony

W czwartym kwartale 2022 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” wykonawca robót budowlanych firma Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie rozpoczęła II etap prac na kolejnym odcinku inwestycji.

W ramach I etapu wykonano prace budowlane, które w głównej mierze polegały na montażu nawierzchni przejazdowych wraz z nawierzchniami dojazdów, uzupełnianiu podsypki tłuczniowej w torze oraz regulacji toru i rozjazdów w planie i profilu. Dokonano montażu toru na obiektach inżynieryjnych oraz w torach stacyjnych. Zostały również wykonane prace związane z montażem oznakowania pionowego w ramach stałej organizacji ruchu. 

Natomiast na II etapie projektu wykonano w całości rozbiórkę istniejących torów i rozjazdów wraz z usunięciem starej podsypki toru. Rozpoczęto także zasadnicze roboty ziemne związane z reprofilacją skarp oraz wykonano stabilizację chemiczną podtorza na odcinku od Kańczugi do Manasterza.

Facebook
Instagram