Kolejny etap prac zakończony

W marcu 2022 roku zakończył się kolejny etap prac w ramach realizacji projektu. W dalszym ciągu trwały prace w zakresie robót rozbiórkowych, dotyczących demontażu istniejących nawierzchni torowych. Materiały z rozbiórki przewieziono na plac przyobiektowy oraz ułożono w stosy. W bieżącym roku zaplanowano do wykonania znaczny zakres robót budowalnych objętych realizowanym projektem.

Partnerami w projekcie są: Gmina Dynów, Gmina Miejska Dynów, Gmina Hyżne, Gmina Jawornik Polski, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Przeworsk oraz Gmina Miejska Przeworsk.

Facebook
Instagram