Drugi kwartał prac zakończony

Przez okres drugiego kwartału 2023 roku kontynuowano wykonanie subwarstwy tłucznia, na której montowano tor kolejowy na podkładach drewnianych, jak i strunobetonowych. Na części torowiska wykonano balastowanie tłucznia oraz systematycznie po tej czynności tor jest regulowany w planie i profilu do projektowanej osi. Na stacji w Kańczudze są już ułożone wszystkie tory i rozjazdy, w tym jeden tor jako tor ekspozycyjny, z różnego rodzaju elementów nawierzchni torowej używanej od czasu rozpoczęcia eksploatacji Przeworskiej Kolei Dojazdowej.

Również na tej stacji wykonano zasypanie międzytorza klińcem. Wzdłuż toru szlakowego kończone są roboty związane z odwodnieniem torowiska tj. rowy ziemne oraz prefabrykowane korytka betonowe. Kolejne przejazdy kolejowo – drogowe zyskały nową nawierzchnię przejazdową.

Facebook
Instagram