Zakończono kolejny kwartał rzeczowej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”

W grudniu 2021 roku zakończył się kolejny etap prac w ramach realizacji w/w inwestycji. Na odcinku przewidzianym do rewitalizacji wykonano wszystkie prace zaplanowane do realizacji w IV kwartale ubiegłego roku. W wyniku przeprowadzanych prac zakończone zostało prawie 100 % robót  rozbiórkowych oraz robót ziemnych.

Rozpoczęto prace związane m.in. z rozbiórką i budową toru na mostownicach na obiektach mostowych, stalowym kozłem oporowym oraz odtworzeniem lub oczyszczeniem rowów, a także przejazdami.    

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Dynów, Gminą Miejską Dynów, Gminą Hyżne, Gminą Jawornik Polski, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Przeworsk oraz Gminą Miejską Przeworsk.

Facebook
Instagram