Zakończono prace związane z Rewitalizacją Kolei Wąskotorowej

W IV kwartale 2023 roku roboty były głównie skupione na dokończeniu zakresu zabudowy pozostałych torów i rozjazdów, jak również nawierzchni przejazdowych. Dokonywano ostatecznej regulacji torów i rozjazdów w planie i profilu wraz z uzupełnieniem i oprofilowaniem podsypki tłuczniowej. Zabudowano nawierzchnie przejazdowe wszystkich typów wraz z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na dojazdach.

Zamontowano również kompletne oznakowanie pionowe i poziome na drogach dojazdowych do przejazdów kolejowo-drogowych oraz wymieniono mostownice na obiektach inżynierskich wraz z montażem odbojnic na dwóch z nich.

Facebook
Instagram