Magazyn spedycji

Posłuchaj informacji na temat magazynu spedycji:

PL: Na terenie stacji w Kańczudze zachował się również drewniany magazyn na kamiennej podmurówce, usytuowany po zachodniej stronie torowiska. Powstał w 1904 r. Zewnętrzne ściany oszalowane pionowymi deskami, pokryty dwuspadowym dachem z dachówki ceramicznej. Wzdłuż ściany równoległej do toru bocznego biegła drewniana rampa wyładowcza.

EN: At the station in Kańczuga, a wooden warehouse on a stone underpinning has also been preserved. It is located on the western side of the track and it was built in 1904. Its external walls are boarded with vertical boards, and it is covered with a gable roof made of ceramic tiles. A wooden off loading ramp ran along the wall parallel to the side track.

Facebook
Instagram