Podpisano umowy na realizację kolejnego odcinka inwestycji pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”

W dniu 20 września br. podpisano z Zarządem Województwa Podkarpackiego Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Obecnie całkowita kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych do robót budowlanych wynosi aż 37 636 407,49 zł. Po odzyskaniu podatku VAT koszt dla Budżetu Powiatu wyniesie jedynie 6 641 718,97 przy całkowitej wartości robót budowlanych 54 462 095,55 zł.

26 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku została podpisana umowa z firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na realizację II etapu robót budowlanych w ramach w/w inwestycji. Wykonanie prac budowlanych wyniesie 29 648 446,02 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 488 763, 51 zł.

Zakres prac obejmował będzie rewitalizację zabytkowej linii wraz z remontem rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych, nawierzchni torowej i oznakowania. Prace remontowe pozwolą na przywrócenie pierwotnych parametrów linii kolejowej oraz poprawią bezpieczeństwo przejazdów kolejowych, a także przyczynią się do zwiększenia zainteresowania turystów przejazdami kolejką wąskotorową, a przez także do rozwoju turystycznego regionu.

Facebook
Instagram