Zakończył się kolejny etap praz związanych z rewitalizacją kolei wąskotorowej

W III kwartale 2023 roku prace były skoncentrowane na przygotowaniu odcinka Kańczuga – Łopuszka Wielka do eksploatacji, co udało się terminowo dotrzymać.

Dokonano ostatecznego podbicia toru wraz z uzupełnieniem oprofilowaniem podsypki, wykonano prace konserwacyjne na rozjazdach oraz zamontowano oznakowanie linii kolejowej, które zostały odzwierciedlone w historycznej formie, jako latarnie na stacji Kańczuga.

Na pozostałym odcinku robót kontynuowane były prace związane z montażem toru, jego podbiciem oraz trwała systematyczna zabudowa nawierzchni przejazdowych na przejazdach kolejowo – drogowych wraz z dojazdami.

Facebook
Instagram