Covid-19

Wspólnie zadbajmy o Nasze bezpieczeństwo na stacji oraz w pociągu!!!

Przed rozpoczęciem podróży sprawdź aktualne informacje dotyczące pandemii COVID-19 na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na stacji oraz w pociągu

Naklejki na wagonach dotyczące zachowania dystansu i innych środków bezpieczeństwa

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściach do wagonów

Plakaty z informacją o zagrożeniach związanych z koronawirusem i profilaktyką zakażeń

Zachęcamy do transakcji bezgotówkowych: kupowania biletów przez Internet i płatności zbliżonych kartą w kasie biletowej.

W wypadku złego samopoczucia i zaobserwowania u siebie objawów wskazujący na COVID 19 niezwłocznie proszę poinformować Kierownika Pociągu po czym On pokieruję osobę w wskazane miejsce bezpiecznego oczekiwania do czasu przyjazdu służby medycznej.


ZARZĄDZENIE nr 6/2021

z dnia 15.04.2021 roku
w sprawie przejazdów kolejką i przebywania na terenie Stacji Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej
dla podróżnych w stanie pandemii Koronawirusa SARC-CoV-2

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku udostępnia przejazdy kolejką wąskotorową.

Korzystając z usług Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego władz krajowych odnoszących się do stanu pandemii na terenie województwa podkarpackiego i zaleceń pracowników PKW.

W stanie epidemii COVID-19, zarządza się co następuje:

Kolejka kursuje zgodnie z rozkładem jazdy.

 1. W wagonach kolejki zmniejsza się liczbę miejsc do połowy.
 2. Bilety można nabywać przez Internet (https://kolejka-pogorzanin.pl – zakładka REZERWACJA) lub w kasie na Stacji w Przeworsku bądź w pierwszym wagonie kolejki (możliwość płatności kartą).
 3. Pracownicy podczas bezpośredniego kontaktu z klientem, pracują w maseczkach zakrywających usta i nos oraz rękawiczkach.
 4. Przy kasie, wejściu do wagonu i toalet umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. W pomieszczeniu kasy zamontowano przezroczystą przegrodę oddzielającą pracownika od turystów.
 6. Wprowadza się obowiązek systematycznego dezynfekowania wszystkich dotykalnych urządzeń, a w szczególności terminala, kasy fiskalnej, telefonu, klamek i poręczy.
 7. Pracownik obsługi zatrudniony do utrzymania porządku i czystości ma obowiązek systematycznego sprzątania i dezynfekowania toalet oraz uzupełniania środków higieny osobistej.
 8. W razie potrzeby pomiaru temperatury ciała można skorzystać z termometru bezdotykowego znajdującego się w kasie.
 9. Pasażerowie korzystający z przejazdu kolejką zobowiązani są do korzystania z tych samych miejsc podczas podróży w obie strony.
  1. Niestosowanie powyższych zaleceń na terenie Stacji i w wagonach będzie skutkowało koniecznością opuszczenia wagonu lub Stacji.
 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 roku i obowiązuje do odwołania z możliwością ich złagodzenia lub zaostrzenia, skrócenia, bądź przedłużenia (w zależności od rozwoju lub zaniku stanu epidemii).

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
DYREKTOR
mgr Robert Mądry

Facebook
Instagram