Zakończony kolejny etap prac

W czerwcu br. zakończony został kolejny kwartał rzeczowej realizacji inwestycji.

W drugim kwartale 2022 roku, po okresie stagnacji w okresie zimowym rozpoczęto roboty związane z wykonaniem ulepszonego podłoża podtorza. W miarę postępu robót wykonywano odmulenie rowów odwodnieniowych. Następnie na zagęszczonej subwarstwie tłucznia wykonanej już niemal w całości, do obecnej chwili trwa budowa rusztu torowego złożonego z szyn nowych jak i staroużytecznych oraz podkładów drewnianych oraz strunobetonowych. Realizacja projektu planowana jest do końca 2022 roku i jest realizowana przy współfinansowaniu partnerów: Gminy Dynów, Gminy Miejskiej Dynów, Gminy Hyżne, Gminy Jawornik Polski, Miasta i Gminy Kańczuga, Gminy Przeworsk oraz Gminy Miejska Przeworsk.

Facebook
Instagram