WynajEM pociągu

Pociągi specjalne na indywidualne zamówienie od poniedziałku do piątku

TRASA 1, TRASA 2: Przeworsk – Łopuszka Wielka – 19 km lub Dynów –  Jawornik Polski – 13 km

TRASA 3: Przeworsk – Dynów – 46 km lub Dynów –  Przeworsk – 46 km

Cena przejazdu ustalonego indywidualnie, obejmuje postój składu pociągu nie dłuższy niż 2 godziny.

W sytuacji gdy zamówienie dotyczy przejazdów organizowanych przez szkoły postój wynosi do 4 godzin.

Cena przejazdu ustalonego indywidualnie obejmującego postój składu pociągu powyżej 2 godzin wynosi 360 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę postoju.

Facebook
Instagram