PRZEJAZD INTEGRACYJNY

🚂🚃🚃 W ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2022-2025”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w celu poprawy jakości ich życia, zorganizowano przejazd Przeworska Kolejka Wąskotorowa PKW na trasie Przeworsk-Łopuszka Wielka-Przeworsk.

🚂🚃🚃 Organizatorem wycieczki było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, została ona dofinansowana ze środków budżetu Powiat Przeworski. W imprezie wzięły udział 64 osoby niepełnosprawne, zrzeszone w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie powiatu przeworskiego. Wycieczka poprzedzona była zwiedzaniem pięknie odnowionego zabytkowego dworca.

Fot. PCPR w Przeworsku

Facebook
Instagram