„Połączeni dziedzictwem kolejki”

Na wydarzenie „Połączeni dziedzictwem kolejki” przygotowane zostały pamiątkowe statuetki za wsparcie Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej dla:

▪ Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anny Schmidt

▪ Poseł na Sejm RP Teresy Pamuły

▪ Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

▪ Wicemarszałka Piotra Pilcha

▪Członka Zarządu Anny Huk

▪ w imieniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie dr inż. Ignacego Góry statuetkę odebrał Dyrektor OT UTK w Krakowie Marcin Wąchal

▪ Starosty Przeworskiego Bogusława Urbana

▪ Wicestarosty Jacka Kierepki

▪ Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych Piotra Sidora

▪ Dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej ppłk Wojciecha Drapały

▪ I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku kom. Tomasza Koby

▪ Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku mł. bryg. Marcina Lachnika

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Facebook
Instagram