Zakończono I kwartał rzeczowej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”

W dniu 10 sierpnia br. podpisano umowę z firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. Całkowita wartość  robót budowlanych wynosi 22 203 960,00 zł.

Zakres prac obejmował będzie rewitalizację zabytkowej linii wraz z remontem rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych, nawierzchni torowej i oznakowania. Prace remontowe pozwolą na przywrócenie pierwotnych parametrów linii kolejowej oraz poprawią bezpieczeństwo przejazdów kolejowych, a także przyczynią się do zwiększenia zainteresowania turystów przejazdami kolejką wąskotorową, a przez także do rozwoju turystycznego regionu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Dynów, Gminą Miejską Dynów, Gminą Hyżne, Gminą Jawornik Polski, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Przeworsk oraz Gminą Miejską Przeworsk.

W III kwartale br. zostały wykonane prace polegające na karczowaniu i wycince krzewów wraz z usunięciem karp i gałęzi oraz rozpoczęto prace rozbiórkowe nawierzchni kolejowej.

Facebook
Instagram