Podpisano umowę na rewitalizację kolei wąskotorowej

17 marca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Powiatem Przeworskim na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowej linii Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów o łącznej długości odcinków 13,016 km wraz z remontem rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych. nawierzchni torowej i oznakowania. Prace remontowe pozwolą na przywrócenie pierwotnych parametrów linii kolejowej tj. dopuszczalnej prędkości pociągów V=35 km/h oraz poprawią bezpieczeństwo przejazdów kolejowych. Celem przedsięwzięcia będzie przywrócenie sprawności eksploatacyjnej linii kolejowej poprzez poprawę stanu technicznego torowiska, co pozwoli na ochronę przed dalszym niszczeniem zabytkowej linii kolejowej. Inwestycja przyczyni się do większego zainteresowania turystów przejazdami po linii wąskotorowej i przez to, do rozwoju turystycznego regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 25 093 387,28 zł przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 13 820 109,18 zł.  Zakończenie realizacji projektu planowane jest na marzec 2022 roku.

Facebook
Instagram